stavebko

Rozhodnutí k založení stavebního spoření vedou klienty různé aspekty.

Mnohé k tomuto kroku vede státní podpora, která v současné době již není tak štědrá jako v minulosti, ale pořád je. V současné době činí 10% z roční naspořené částky, maximálně však 2 000,-Kč ročně. Co už není moc dobré, je úroková sazba, nejčastěji kolem 2% a to je méně, než na některých bankovních spořících účtech, kdy lze peníze vybrat kdykoliv. Nejvyššího výnosu, při současných pravidlech lze dosáhnout nastavením cílové částky na 160 000,- Kč při době spoření 6 let. Doba spoření vychází z vázací doby produktu. Vkládáním peněz vždy na konci roku a pak na začátku sedmého roku vloží-li klient ještě jeden roční vklad, lze dosáhnout sedmi státních příspěvků při spoření o délce šesti let. Při delším vkládání peněz na stavební spoření, se stává tento produkt nevýhodný, protože podíl nově připsaného státního příspěvku na naspořených vkladech v čase klesá, jak ukazuje následná tabulka.

Váha státních příspěvků na naspořených prostředcích klienta
Rok spořeníNaspořené penízeStátní příspěvekPodíl státního příspěvku na naspořených penězích
120 000 Kč2 000Kč10,00 %
240 000 Kč2 000 Kč5,00 %
360 000 Kč2 000 Kč3,33 %
480 000 Kč2 000 Kč2,50 %
5100 000 Kč2 000 Kč2,00 %

Spořit se stavebním spořením může být výhodné pouze v případě, pokud klient potřebuje překlenovací, či řádný úvěr na bydlení, ale nechce nebo nemůže zastavit nemovitost. V takovém případě není řešením dnes levnější hypoteční úvěr, a úvěru ze stavebního spoření nemohou zase konkurovat jiné spotřebitelské půjčky.

Šest let je pryč, uzavřít novou smlouvu?

Po šesti letech spoření je optimální starší smlouvu vypovědět a naspořené peníze uložit na lépe úročené či zhodnocované produkty. Možností je více. Záleží na klientovi, zda-li preferuje garantovanou návratnost vkladu a s tím spojené nižší zhodnocení, nebo se rozhodne investovat. Porovnání v tabulce.

Otázka ale zůstává: má smysl uzavřít novou smlouvu o stavebním spoření? Státní příspěvek klesl a nikde není napsáno, že stát tuto změnu neudělá znovu, proto se stává stavební spoření méně zajímavým. Ještě je třeba mít na paměti poplatky, které jsou se stavebním spořením spojené a které tak výnos znatelně snižují. Při pravidelném spoření po dobu šesti let, bez získání 7. státního příspěvku, dosahuje výnos spoření přibližně 4% ročně, což při průměrné inflaci 3% ročně není zase tak úžasné.

Má smysl uzavřít stavební spoření na vyšší cílovou částku?

Pokud se klient rozhodne, že stavební spoření je pro něj optimální jako spořící produkt, neměl by uzavírat smlouvu na částku vyšší jak 160 000,-Kč pokud se rozhodne pro 6-ti letý cyklus. Vyšší cílová částka znamená, že klient zbytečně zaplatí 1% z rozdílu z cílové částky zbytečně, samozřejmě pokud neuvažuje o úvěru. Pokud se ale rozhodne pro navýšení později, kromě poplatku ve výši 1 % z navýšení se může dostat do situace, kdy bude muset zaplatit poplatek ještě za změnu tarifu. Chce-li klient spořit delší dobu a má smlouvu s cílovou částkou na 6 let, efektivní výnos dále klesá a v 7. roce spoření by došlo k přespoření. Při delší době spoření je tak nezbytné uzavřít smlouvu na vyšší cílovou částku, která významně ovlivní nejen výnosy z prvních let spoření. Pokud by měl klient výhodnější úročení, či dokonce ve smlouvě sjednaný úrokový bonus, o vše přijde. Může se stát, že po letech stavební spořitelna původní tarif již nenabízí, dochází s navýšením cílové částky také ke změně tarifu. A ta je u všech stavebních spořitelen drahá – až na výjimečné „akční nabídky“ klient zaplatí poplatek ve výši 1/3, 1/2 či 2/3 dosud připsaných úroků. Podle toho, z jaké úrokové sazby přechází na novou.

STAVEBNÍ SPOŘITELNY SE ZBAVUJÍ DRAHÝCH A NEPOHODLNÝCH KLIENTŮ

Klesající státní příspěvek a nízké úrokové sazby. To jsou hlavní příčiny nižšího zájmu o stavební spoření ze strany nových klientů. Naopak ale o ty starší klienty nestojí stavební spořitelny – jsou pro ně příliš drazí.
Nacházejí proto legální cesty, jak se starých drahých klientů zbavit.

Drazí klienti. Tak nemusí začínat pouze dopis ze stavební spořitelny, ale označení skupiny zákazníků s vysokým úrokem. Stavební spořitelny stále mají klienty, kterým smluvně přislíbily úrok včetně zvýhodnění ve výši 4,5 procenta ročně. Takový výnos v dnešní době nedosahují ani dlouhodobé termínované vklady u problematických družstevních záložen. Klienti si přitom u starších smluv mohou peníze vyžádat kdykoli a obdržet je do tří měsíců. Stavební spořitelny hledají cesty, jak se drahých klientů zbavit. A daří se jim to. Recept nacházejí ve Všeobecných obchodních podmínkách. Ty nyní začala využívat Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS). Rozesílá informační dopisy před výpovědí smlouvy klientům, kteří pravidelně nespoří. Výzva k obnovení pravidelného spoření se přitom týká přibližně 38 tisíc klientů. Zatím oslovují převážně klienty, kteří déle než dvanáct měsíců nespoří. K podobným krokům se již rozhodla také stavební spořitelna Modrá pyramida

Kdy může stavební spořitelna vypovědět smlouvu

Výpověď smlouvy o stavebním spoření nemůže dát stavební spořitelna klientovi bez důvodu. Vždy se přitom musí řídit Všeobecnými obchodními podmínkami platnými v době uzavření smlouvy, které jsou nedílnou součástí smluvní dokumentace. Nelze tak ani u jedné stavební spořitelny paušalizovat a říci, za jakých okolností může smlouvu vypovědět. Dva základní důvody pro výpověď smlouvy u stavební spořitelny se ale opakují: neplnění pravidelného spoření a přespoření cílové částky.
1.Neplnění podmínky pravidelného spoření
Kvůli nespoření zasílá v současnosti výzvy ČMSS. Není ale jedinou stavební spořitelnou, která tuto možnost má. Stejným způsobem se podle svých aktuálních Všeobecných obchodních podmínek může zachovat také Modrá pyramida, Raiffeisen stavební spořitelna a Wüstenrot – stavební spořitelna. Jediná Stavební spořitelna České spořitelny tuto možnost v aktuálních podmínkách nemá. U jednotlivých stavebních spořitelen se ale zároveň liší lhůty, po jakých může výpověď zaslat. U ČMSS tehdy, je-li klient alespoň 12 měsíců v prodlení, u Modré pyramidy stačí prodlení 6 měsíčních plateb a u Wüstenrot – stavební spořitelny, pokud klientovi chybí byť jediná platba k 15. dni příslušného měsíce. Raiffeisen stavební spořitelna nespecifikuje přesný den, ale výsledek je stejný jako u Wüstenrotu – stačí mít méně peněz na účtu, než kolik odpovídá minimálnímu měsíčnímu vkladu a délce trvání smlouvy. Stavební spořitelny porušení ustanovení o minimálním měsíčním vkladu dosud nevyužívaly. ČMSS je v této oblasti průkopníkem.
2.Přespoření cílové částky
Přespoření cílové částky je dalším z důvodů, které mohou vést k výpovědi smlouvy. Právo výpovědi smlouvy při přespoření cílové částky má v aktuálních Všeobecných obchodních podmínkách ukotveno Českomoravská stavební spořitelna, Modrá pyramida, Raiffeisen stavební spořitelna a Stavební spořitelna České spořitelny.

Podtrženo a sečteno:
Záludností ve Všeobecných obchodních podmínkách a další smluvní dokumentaci stavebních spořitelen je mnohem více. Plně je začínají využívat ale až nyní, kdy klesly úrokové sazby – a musí platit drahé klienty a naopak jim odcházejí úvěroví klienti platící na dnešní poměry vysoké úrokové sazby.

Tak jak s penězi naložíte?

Jestliže Vás zajímají podrobnosti, vyplňte prosím kontaktní formulář a rádi Vám vše přiblížíme.

« ZPĚT


Naši partneři:

  • loga pojistoven