stavebko

Každý podílový fond je jednoduše souborem majetku podílníků, o který se stará investiční společnost. Základním principem fungování fondů a zároveň jejich největší výhodou je možnost rozložení rizika. Nebylo by tedy rozumné vsadit veškeré úspory na akcie jediné společnosti. Sestavení portfolia z více akcií ale vyžaduje znalosti, úsilí a čas. Většina drobných investorů proto raději volí fondy, kde se o jejich prostředky stará profesionální manažer. Fond je nástrojem kolektivního investování, to znamená, že v něm svoje úspory shromažďuje mnoho klientů. Větší objem peněz jde diverzifikovat snadněji, než kdyby každý podílník investoval na vlastní pěst.

Základní druhy fondů

Nejkonzervativnější jsou fondy peněžního trhu, které investují hlavně do dluhopisů se splatností do jednoho roku. Díky tomu je možnost poklesu velmi malá, závratné ale nejsou ani výnosy. Jako dlouhodobější konzervativní investice jsou vhodné fondy dluhopisové. Ovšem naposledy řecká krize připomněla, že ani státní dluhopisy nejsou bezrizikové, je tedy nutné věnovat pozornost zaměření konkrétního fondu. Pro odvážnější investory jsou určeny fondy akciové. Najdeme fondy zaměřené globálně, nebo naopak jen na určitou zemi nebo odvětví, nabídka je opravdu nepřeberná. Nesmíme zapomenout ani na fondy smíšené, které investují do různých kombinací akcií, dluhopisů a dalších aktiv. Kromě nich jsou na trhu fondy nemovitostní, zajištěné či komoditní.

Výhody a nevýhody investování do fondů

Nezanedbatelnou výhodou všech podílových fondů je fakt, že pokud v nich necháme peníze ležet déle než 6 měsíců, nemusíme pak výnosy danit. Zároveň jsou investované peníze v případě potřeby rychle dostupné. Investor obvykle platí vstupní poplatek, nejnižší je u fondů peněžního trhu, u akciových fondů naproti tomu může dosáhnout až 5 procent. Kromě toho ještě správce fondu strhává poplatek za správu, opět v různé výši podle zaměření fondu. Správní poplatek je už započítán v ceně podílového listu, kterou klient vidí na výpisu. Hlavní nevýhodou je samozřejmě riziko poklesu investice. Naproti tomu nehrozí riziko tunelování, i když se toho řada klientů, kteří si pamatují divoká 90. léta, dodnes bojí. Fondy jednak podléhají mnohem většímu dohledu, jednak je spravují vesměs renomované společnosti s dlouhou historií. I kdyby přesto správce fondu pojal nekalé úmysly, peníze investorů hlídá ještě depozitář. To je banka, která vede účet fondu a kontroluje, jestli správce s penězi nakládá v souladu se zákonem a se statutem fondu. Rizikem není ani krach investiční společnosti. I v případě, že by nedokázala vydělat na poplatcích a zkrachovala, její fondy jednoduše převezme jiný správce. Majetek podílníků je totiž oddělený od majetku investiční společnosti.

Investování není jen pro milionáře

Od jakých částek lze do fondů investovat? To je otázka, která napadne každého začínajícího investora. Typická částka je 500 nebo 1 000 korun při měsíční investici, při jednorázové investici pak řádově tisíce korun. Kdo chce spořit, měl by se držet skutečně jen podílových fondů a programů pravidelného investování.

S konkrétním rozložením Vám rádi poradíme

Tak jak s penězi naložíte?

Jestliže Vás zajímají podrobnosti, vyplňte prosím kontaktní formulář a rádi Vám vše přiblížíme.


Naši partneři:

  • loga pojistoven