finance

Zvažujete, který spořící produkt zvolit a váháte? Položte si otázku, kolik chcete měsíčně spořit a kolik chcete ve zvoleném období naspořit. Ukážeme Vám blíže výnosnost INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ (IŽP), přímého INVESTOVÁNÍ např. do podílových fondů, STAVEBNÍHO SPOŘENÍ a PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ - 3.pilíř.

Asi nejlepším příkladem (kolik si spořit) může být třeba spoření na důchod, aby si klient zajistil v důchodu reálný příjem 10.000 Kč měsíčně po celé období. Tabulka ukazuje, kolik by si měl klient měsíčně cca ukládat, pokud by spořil v produktu s 10% ročním zhodnocením, v produktu s 6% zhodnocením a v produktu s 3,5% zhodnocením.

Průměrný roční výnos 10%Průměrný roční výnos 6%Průměrný roční výnos3,5%
3 500 Kč měsíčně8 500 Kč měsíčně15 200 Kč měsíčně

Sami si odpovězte, kdo z Vás si může dovolit měsíčně spořit 15.200 korun? Jak je tedy možné, že více než 80% všech úspor obyvatel ČR leží na účtech bank a ve stavebních spořitelnách, které generují výnos menší než 3,5% ročně?

Předpokládejme 30 let pravidelného investování 2 000 Kč měsíčně.

Vložená tabulka ukazuje přehled výnosu z této investice pomocí Investičního životního pojištění (IŽP) a investováním přímo do fondů, rok po roce. Dále jsme připojili výnos v určitých letech ze stavebního spoření a penzijního fondu 3. pilíře s garantovaným nezáporným zhodnocením.

Investovat lze například:
  • pravidelnou měsíční investicí
  • vložením jednorázového vkladu a dále s pravidelnou měsíční investicí
  • vložením jednorázového vkladu

Úspory jsou každý rok snižovány o inflaci, pokud se nerozmnožují dostatečně rychle. Průměrná inflace je okolo 3,5% ročně, za 10 let Vám ukrojí z úspor 1/3. Přeceňujeme riziko investování, které z dlouhodobého hlediska prakticky neexistuje a podceňujeme inflaci, která je z dlouhodobého hlediska fatální.

Ještě stále máte své úspory na SPOŘÍCÍM ÚČTU? To je velmi konzervativní způsob spoření. Je sice pojištěno státem do 100 tisíc EUR, ale zde je zhodnocení jen 2%, tudíž velmi nízké a na spoření z dlouhodobého hlediska absolutně nevhodné.

STAVEBNÍ SPOŘENÍ doporučujeme klientům, jež plánují menší úvěr na rekonstrukci, případně zpětné proplacení faktur na bydlení. Spořit si zde je o něco lepší varianta než spořící účet, protože je zde státní podpora, ale ta taky nemusí trvat věčně, jelikož stát mění podmínky za chodu a to z dlouhodobého hlediska podrývá chuť klientů své peníze vkládat do produktu s nejistým vývojem, kdy své prostředky máte uzamčeny na 6 let a nevíte, o co Vás stát za tu dobu ještě připraví. Navíc se bude muset prokazovat účelovost využití státní podpory. Zhodnocení je nízké, v průměru kolem 3,13%, pouze pokrývá inflaci. Vyberme tedy vhodnější produkt, když už peníze ukládáte na delší dobu.

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ již svým názvem ke spoření evokuje. Je tradiční, téměř každý jej má, někteří zaměstnavatelé sem přispívají, je zde státní příspěvek … na první pohled ideální. Podle zhodnocení okolo 3,5% je to opět na hranici inflace. Srovnatelné je to se stavebním spořením, navíc jsou zde možné daňové úlevy, které si ale stát na konci vezme nazpět ve formě srážkové daně 15 procent z výnosu. Penzijní připojištění investuje peníze klientů do českých státních dluhopisů, je tedy na každém, zda chce půjčovat svoje peníze státu na desítky let.

INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ bylo dříve hojně zakládano právě ke spoření a k pojištění. Problémů spojených s tímto produktem ale není málo. První je ten, že klient po dvou letech zjistí, že si vlastně ani nezačal spořit. Dalším je nákladovost IŽP. Mnoho těchto produktů má zdvojené poplatky za správu finančních prostředků, na straně fondu a na straně pojišťovny. Jako klient budete mít tedy na konci i o několik set tisíc korun méně, než kdyby jste investoval přímo do fondu, bez účasti pojišťovny, jelikož pojišťovna je tam stejně posílá. Dále je zde jistá neflexibilita produktu. Pokud se rozhodnete po 5 letech změnit pojišťovnu, tak přícházíte o první 2 roky a začínáte od začátku. Vzhledem k tomu, že průměrná životnost IŽP je 5 let, tak nám vychází, že sjednat tento produkt ke spoření není pro klienta výhodné. A daňová výhoda? Co klient ušetří na daních, se mu na konci opět strhne ve formě 15% srážkové daně.

INVESTOVÁNÍ do podílových fondů vychází co do vložených prostředků a úročení ze všech nejlépe. Pravidelným měsíčním investováním minimalizujete období, kdy vybraný fond není v nejvýnosnější kondici, ale ve výsledném průměru investici drží. Čas - délka investování, je důležitější než načasování. V dlouhodobém horizontu investování se minimalizuje možnost nižšího nebo záporného zhodnocení. Není třeba se bát investovat jednorázově i větší částku, stačí investici rozložit na 12-18 měsíců. Peníze musí vydělávat.

A nyní jsme zpět u naší malé tabulky na začátku. viz výše

Tak jak s penězi naložíte?

Jestliže Vás zajímají podrobnosti, vyplňte prosím kontaktní formulář a rádi Vám vše přiblížíme.


Naši partneři:

  • loga pojistoven