podilovefondy

Většina lidí pro dlouhodobé investování využívá málo rizikových investic, jako jsou stavební spoření, penzijní připojištění, spořicí účty nebo dluhopisové fondy. Přitom kdyby se nebáli rizika, mohla by být konečná hodnota investovaných peněz mnohem vyšší.
Ukažme si to na konkrétním příkladu z minulosti.
Máme dva investory – Standu Statečného a Bořka Bojácného. Každý upřednostňuje jinou investiční strategii. Bojácný Bořek od 3. 1. 2000 pravidelně investuje do málo rizikového dluhopisového fondu (modrá čára v prvním grafu). Statečný Standa investuje stejnou dobu do rizikového akciového fondu (červená čára). Čím vším oba kamarádi za těch 10 let prošli?

graf 1

Kurz Standova akciového fondu si zažil mnohé: v prvních 3 letech stagnoval, poté vydělal 300 %, ale od července 2007 do března 2009 ztratil téměř 2/3 své hodnoty! Od té doby opět o 88 % vzrostl. Bořkův dluhopisový fond v žádném ze 4 období neprodělal.

Jak dopadla jejich pravidelná investice?

Bořkova investice postupně rostla – jednak díky pravidelným vkladům, jednak díky postupnému nárůstu kurzu málo rizikového dluhopisového fondu. Standova svou hodnotu měnila velmi razantně. To je vidět v následujícím grafu:

graf 2

Všimněte si několika zajímavých věcí:

1. Na konci prvního období je hodnota Bořkovy i Standovy investice stejná, přestože Bořkův méně rizikový fond zvýšil kurz o 27 % a Standův o 0 %. Standa vlastně využil rizika - vyšší kolísavosti kurzu - ve svůj prospěch.
2. V červenci 2007 byla hodnota Standovy investice o téměř 170 % vyšší než Bořkova, aby po vypuknutí finanční krize do března 2009 ztratila 60 % své hodnoty. Bořkova za tu dobu dále rostla (o 20 %).
3. Už v květnu 2010 (po 10 letech) je na tom Bořkova málo riziková investice podstatně hůře, než Standova riziková investice. V průběhu 10 let oba kamarádi zainvestovali cca 26 000 Kč, ale hodnota Standovy investice má hodnotu přes 45 000 Kč. Bořek má přes 31 000 Kč. Standa tak má o 44 % více majetku, než Bořek (a jeho výnosy jsou dokonce 3,6x vyšší než Bořkovy!).

Stateční investují, aby vydělali. Bojácní investují, aby neprodělali.
Proto jen stateční mají šanci stát se bohatými. Bojácní mají jistotu chudoby.

Přejeme vám odvahu při dlouhodobém investování.

Jestliže Vás zajímají podrobnosti, vyplňte prosím kontaktní formulář a rádi Vám vše přiblížíme.


Naši partneři:

  • loga pojistoven